funduszue

Toetusleping number POPW.01.02.00-20-0007/19, mida rakendatakse meetme 1.2 “VKEde rahvusvahelistumine” raames, Ida-Poola rakenduskava, I prioriteetne suund “Ettevõtlik Ida-Poola”.

Projekti pealkiri: “Ettevõtte Górna Półka konkurentsivõime suurendamine välisturgudele laienemise kaudu”.

Ettevõtte “Górna Półka” Kamil Zieliński projekti eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet välisturgudel tegevuse rahvusvahelistumisega seotud ärimudeli rakendamise kaudu.

Projekti väärtus: 426 820,00 neto (536 135,60 bruto)

Euroopa fondide panus: 362 797.00 (85%)

Projekti rakendamise periood: 01/10/2019 – 31/03/2021

funduszue

Toetuslepingu number POPW.01.04.00-20-0038/18-00, mis on sõlmitud tegevuse 1.4 Ida-Poola I etapi rakenduskava I prioriteetse suuna “Ettevõtlik Ida-Poola” raames.

Ettevõtte “Górna Półka” Kamil Zieliński” projekti eesmärk on suurendada konkurentsivõimet, suurendades potentsiaali oskusliku disainijuhtimise valdkonnas ja suurendades disaini kasutamist ettevõtte tegevuses, mis väljendub uute toodete turuleviimises. See on võimalik disainiauditi läbiviimise ja disainistrateegia väljatöötamise kaudu. Disainiprotsesside tähtsuse ja kasutamise suurendamine ettevõttes “Górna Półka” Kamil Zieliński viib selle tegevuse paranemiseni ja võimaldab leida tõhusa viisi uue toote turuleviimiseks. 

Projekti eesmärgid on kooskõlas rakenduskava “Innovatiivne majandus” meetme 1.4 “Konkurentsivõimeline projekteerimine” eesmärkidega.

Projekti väärtus: 99 700,00 neto (122 631,00 bruto)

Euroopa fondide toetus: 84 745,00 (85%) 

funduszUE

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/219 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu produkcji z papierową na komputerową realizowanej przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne
Wartość projektu: 142 500,00 netto (175 275,00 brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 99 750,00 (70%)