INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

WWW.GORNAPOLKA.COM

Prieš naudodamiesi internetine parduotuve www.gornapolka.com, Paslaugos gavėjai privalo susipažinti su Taisyklėmis.

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Apibrėžimai

III. Elektroninių paslaugų rūšis ir apimtis

 1. Elektroninių paslaugų teikimo ir elektroninių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo sąlygos
 2. Pardavimo sutarčių sudarymo sąlygos
 3. Mokėjimo būdai

VII. Pristatymo mokestis, laikas ir būdai

VIII. Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių nutraukimo sąlygos

 1. Gamintojo garantija
 2. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
 3. Teisė atsisakyti sutarties

XII. Intelektinė nuosavybė

XIII. Baigiamosios nuostatos

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Internetinei parduotuvei, veikiančiai adresu www.gornapolka.com, vadovauja Kamil Zieliński, vykdantis veiklą pavadinimu „Górna Półka“ Kamil Zieliński, įtrauktą į Lenkijos už ekonomiką atsakingo ministro tvarkomą centrinį Lenkijos Respublikos ekonominės veiklos ir informacijos apie ekonominę veiklą registrą, veiklos vykdymo ir pristatymo adresas: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, Lenkija, mokesčių identifikacijos kodas (NIP): 5423131605, įmonės kodas (REGON): 200859785, el. paštas sklep@gornapolka.com, tel. +48 799 356 722.
 3. Parduotuvė www.gornapolka.com veikia šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
 4. Taisyklės apibrėžia Parduotuvės www.gornapolka.com elektroniniu būdu teikiamų paslaugų rūšis ir apimtį, šių paslaugų teikimo taisykles, Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių ir Prekių pardavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygas, taip pat skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.
 5. Kiekvienas Paslaugos gavėjas, imdamasis veiksmų naudotis Parduotuvės www.gornapolka.com Elektroninėmis paslaugomis, privalo laikytis šių Taisyklių nuostatų.
 6. Kliento Užsakymo Parduotuvėje pateikimo sąlyga yra Užsakymo pateikimo metu susipažinti su Taisyklėmis ir sutikti su jų nuostatomis.
 7. Parduotuvė www.gornapolka.com vykdo mažmeninę Prekių prekybą Vartotojams tik internetu Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
 8. Parduotuvėje siūlomos prekės yra naujos, be teisinių defektų ir teisėtai pateiktos į Lenkijos rinką.
 9. Baldų gamybai naudojame moderniausias, pilnai automatizuotas pirmaujančio Vokietijos prekės ženklo HOMAG medžių apdirbimo stakles, kurias aptarnauja kvalifikuoti ir patyrę staliai, užtikrindami tokiu būdu aukščiausią gaminių kokybę. Pasiliekame iki 2 mm pločio ir iki 5 mm aukščio paklaidą.
 10. Siūlomi baldai pristatomi pakuotėse savarankiškam surinkimui. Prie baldų pridedama surinkimo instrukcija ir visi baldo surinkimui reikalingi elementai.
 11. Visi svetainėje www.gornapolka.com naudojami prekių ženklų pavadinimai, Produktų pavadinimai, įmonių pavadinimai ir jų logotipai priklauso jų savininkams ir naudojami tik identifikavimo tikslais. Jie gali būti registruoti prekių ženklai. Visa svetainėje www.gornapolka.com pateikta medžiaga, aprašymai ir nuotraukos naudojama tik informaciniais tikslais.
 12. Šių Taisyklių neapimamais klausimais taikomos toliau pateiktų teisės aktų nuostatos:
 13. a) 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas (Įstatymų leidinys Nr. 144, t. 1204, su pakeitimais),
 14. b) 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymas (Įstatymų leidinys, 2014 m., 827 p.),
 15. c) 1964 m. balandžio 23 d. Civilinis kodeksas (Įstatymų leidinys, Nr. 16, poz. 93, su pakeitimais) ir kitos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.
 16. APIBRĖŽIMAI
 17. DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.
 18. REGISTRACIJOS FORMA – svetainėje www.gornapolka.com esanti forma, leidžianti susikurti Paskyrą.
 19. UŽSAKYMO FORMA – svetainėje www.gornapolka.com esanti forma, leidžianti pateikti Užsakymą.
 20. VARTOTOJAS – fizinis asmuo, kuris su verslininku atlieka teisinį sandorį, tiesiogiai nesusijusį su jo verslu ar profesine veikla.
 21. KLIENTAS – Paslaugos gavėjas, kuris yra Vartotojas, ketinantis sudaryti arba sudaręs Pardavimo sutartį su Pardavėju.
 22. PASKYRA – pažymėtas individualiu vardu (prisijungimo vardu) ir slaptažodžiu, paslaugų teikėjo IT sistemoje esančių resursų rinkinys, kuriame kaupiami Paslaugos gavėjo duomenys, įskaitant informaciją apie pateiktus Užsakymus.
 23. TAISYKLĖS – šios Parduotuvės taisyklės.
 24. PARDUOTUVĖ – Paslaugų teikėjo internetinė parduotuvė, veikianti adresu www.gornapolka.com.
 25. PARDAVĖJAS, PASLAUGŲ TEIKĖJAS – Kamil Zieliński, vykdantis verslo veiklą pavadinimu „Górna Półka“ Kamil Zieliński, ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, Lenkija, mokesčių identifikacijos kodas (NIP): 5423131605, įmonės kodas (REGON): 200859785.
 26. NUOMONIŲ SISTEMA – Paslaugos teikėjo Klientams prieinama elektroninė paslauga, leidžianti skelbti nuomones apie sandorio eigą ir vykdymą.
 27. PREKĖ – Parduotuvėje esantis kilnojamas daiktas ar paslauga, kuri yra Pirkėjo ir Pardavėjo Prekių pardavimo sutarties dalykas.
 28. PARDAVIMO SUTARTIS – Prekių pardavimo sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo per Parduotuvę.
 29. PASLAUGŲ GAVĖJAS – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia veiksnumą naudotis Elektronine paslauga.
 30. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – Paslaugos teikėjo elektroniniu būdu Klientui per Parduotuvę teikiama paslauga.
 31. UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, sudarantis pasiūlymą sudaryti Prekės pardavimo sutartį su Pardavėju.
 32. NAUJIENLAIŠKIS – Elektroninė paslauga, leidžianti Paslaugos gavėjui užsiprenumeruoti ir gauti nemokamą informaciją iš Paslaugų teikėjo apie Parduotuvėje esančius Produktus Paslaugos gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

III. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ RŪŠIS IR APIMTIS

 1. Paslaugų teikėjas leidžia per Parduotuvę naudotis Elektroninėmis paslaugomis:
 2. a) sudaryti Prekių pardavimo sutartis,
 3. b) tvarkyti Parduotuvėje sukurtą Paskyrą,
 4. c) naudotis Naujienlaiškiu,
 5. d) palikti atsiliepimą, išreikšti nuomonę.
 6. Elektroninių paslaugų teikimas Klientams Parduotuvėje vyksta Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 7. Paslaugų teikėjas turi teisę talpinti reklaminį turinį Parduotuvės svetainėje. Šis turinys yra neatskiriama Parduotuvės ir joje pateiktos medžiagos dalis.
 8. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS
 9. Taisyklių III skyriaus 1 punkte nurodytos Elektroninės paslaugos teikiamos nemokamai.
 10. Laikotarpis, kuriam sudaroma sutartis:
 11. a) Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurios dalykas yra Paskyros tvarkymas Parduotuvėje, sudaroma neterminuotam laikui.
 12. b) Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, įgalinanti Parduotuvėje pateikti Užsakymą, sudaroma terminuotam laikui ir nutraukiama, pateikus Užsakymą arba Klientui nustojus jį pateikti.
 13. c) Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, įgalinanti naudojimąsi Naujienlaiškiu, sudaroma neterminuotam laikui.
 14. d) Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kuria reiškiama nuomonė dėl sandorio eigos ir vykdymo, sudaroma terminuotam laikui ir nutraukiama Klientui pareiškus nuomonę arba nutraukus jos teikimą.
 15. Techniniai reikalavimai, būtini bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo naudojama IRT sistema:
 16. a) kompiuteris su interneto prieiga,
 17. b) prieiga prie el. pašto,
 18. c) interneto naršyklė,
 19. d) slapukų ir Javascript įjungimas žiniatinklio naršyklėje.
 20. Paslaugos gavėjas įpareigojamas naudotis Parduotuve vadovaudamasis įstatymų ir moralės principu, gerbdamas trečiųjų asmenų asmenines ir intelektinės nuosavybės teises.
 21. Paslaugos gavėjas privalo įvesti faktus atitinkančius duomenis.
 22. Paslaugos gavėjui draudžiama teikti neteisėtą turinį.
 23. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę atsisakyti skelbti arba pašalinti nuomones, kurių pobūdis gali pažeisti Taisyklių nuostatas, visuotinai taikomų įstatymų nuostatas arba socialinio sambūvio ir gero būdo principus, ypač kai jose yra elementų, kurie:
 24. a) paprastai laikomi įžeidžiančiais arba vulgariais,
 25. b) rasistinio pobūdžio,
 26. c) pornografinio ar erotinio pobūdžio,
 27. d) turi nusikaltimų ar nesąžiningos konkurencijos veiksmų požymių,
 28. e) pažeidžia autorių teises ir intelektinės nuosavybės teises,
 29. f) teršia gerą Paslaugų teikėjo ar trečiųjų asmenų vardą ar įvaizdį, klaidina Paslaugos gavėjus.
 30. PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO SĄLYGOS
 31. Parduotuvės svetainėje esanti informacija nėra pasiūlymas įstatymų prasme. Klientas, pateikdamas Užsakymą, pateikia pasiūlymą pirkti konkrečią Prekę jo aprašyme nurodytomis sąlygomis.
 32. Parduotuvės svetainėje nurodyta Prekės kaina yra nurodyta Lenkijos zlotais (PLN) ir apima visas sudedamąsias dalis, įskaitant PVM, muito mokesčius ir visus kitus komponentus. Į kainą neįskaičiuotos pristatymo išlaidos.
 33. Parduotuvės svetainėje nurodyta Prekės kaina yra privaloma Kliento Užsakymo pateikimo metu. Ši kaina nesikeičia, nepaisant kainų pokyčių Parduotuvėje, kurie gali atsirasti atskiriems Produktams Klientui pateikus Užsakymą.
 34. Norėdamas pateikti Užsakymą, Klientas neprivalo registruoti Paskyros Parduotuvėje.
 35. Užsakymus galima pateikti:
 36. a) per svetainę naudojant Užsakymo formą (Parduotuvė www.gornapolka.com) – 24 valandas per parą ištisus metus.
 37. Parduotuvė Užsakymus, pateiktus nuo pirmadienio iki penktadienio, vykdo Parduotuvės darbo valandomis, t. y. Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Užsakymai pateikti darbo dienomis po 16.00 val. bus apdoroti kitą dieną. Šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis pateikti Užsakymai bus apdorojami kitą Darbo dieną.
 38. Pardavimo sutarties sudarymas.
 39. a) Norėdamas sudaryti Pardavimo sutartį, Klientas turi iš anksto pateikti Užsakymą Pardavėjo nustatytais būdais.
 40. b) Klientui pateikus užsakymą, Pardavėjas, priimdamas Užsakymą, nedelsdamas patvirtina jo gavimą, tokiu būdu susiedamas Klientą su jo Užsakymu. Užsakymo gavimas ir priėmimas vykdyti patvirtinamas elektroniniu paštu, kuriame nurodoma:

– visų esminių Užsakymo elementų patvirtinimas,

– pareiškimas dėl teisės atsisakyti sutarties,

– pamokymas dėl teisės atsisakyti sutarties,

– šios Taisyklės.

 1. c) Klientui gavus 7 punkto b) papunktyje nurodytą el. laišką, tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Pardavimo sutartis.
 2. Kiekviena Pardavimo sutartis tvirtinama pirkimo įrodymu (PVM sąskaita faktūra), kuris bus išsiųstas registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Klientas, sutikdamas su taisyklėmis, sutinka gauti pirkimo įrodymą registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.
 3. Jeigu Kliento duomenys PVM sąskaitoje faktūroje turi skirtis nuo pateiktų registruojantis, Mokėjimo duomenų lentelė turi būti užpildyta duomenimis, kuriems turi būti išrašytas pardavimo dokumentas.
 4. Jei PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta įmonės duomenims, perkant privaloma užpildyti Mokėjimo duomenų lentelės laukelius „Įmonės pavadinimas“ ir „Įmonės mokesčių mokėtojo kodas“. Neužpildžius šių laukelių nebus galima išrašyti PVM sąskaitos faktūros už įmonės duomenis.
 5. MOKĖJIMO BŪDAI
 6. Pardavėjas leidžia šiuos mokėjimo būdus:
 7. a) mokėjimas tradiciniu pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą,
 8. b) apmokėjimas prekių pristatymo metu, t. y. atsiimant prekes,
 9. c) mokėjimas naudojant elektronines mokėjimo paslaugas (Przelewy24.pl).
 10. Atsiskaitant banko pavedimu, mokėjimas turi būti atliktas į banko sąskaitą, kurios numeris 44 1020 1332 0000 1402 1157 7030 „Górna Półka“ Kamil Zieliński, ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, mokesčių identifikacijos kodas (NIP): 5423131605. Mokėjimo pavadinime įveskite savo el. pašto adresą.
 11. Apmokėjimo atsiimant prekes atveju siunta išsiunčiama patikrinus adreso duomenų teisingumą.
 12. Atsiskaitant naudojantis elektroninėmis mokėjimo paslaugomis, Klientas apmoka Užsakymą prieš jo apdorojimą. Elektroninės mokėjimo paslaugos leidžia atlikti mokėjimus kreditine kortele arba greitu pavedimu iš pasirinktų Lenkijos bankų. Prekė išsiunčiama tik už ją sumokėjus.
 13. Klientas įsipareigoja sumokėti kainą pagal Pardavimo sutartį per 3 darbo dienas nuo jos sudarymo dienos, jeigu Pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip.

VII. PRISTATYMO MOKESTIS, LAIKAS IR BŪDAI

 1. Prekės pristatymo išlaidos nustatomos Užsakymo pateikimo metu ir priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo būdo bei įsigytos Prekės pristatymo būdo.
 2. Parduotuvėje įsigytos prekės siunčiamos kurjeriu (DPD, DHL).
 3. Klientas Prekę gali atsiimti asmeniškai šiuo adresu: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, Lenkija.
 4. Prekės pristatymo data apima Prekės sukomplektavimo laiką ir vežėjo Prekės pristatymo laiką:
 5. a) Prekės sukomplektavimo laikas yra 45 darbo dienos.
 • 2021 m. lapkričio 26–28 d. BLACK WEEKEND (JUODOJO SAVAITGALIO) akcijos metu pateiktų užsakymų apdorojimo laikas, išskyrus 45 darbo dienas, gali būti pratęstas dar 30 darbo dienų.
 1. b) Vežėjas pristato Prekes per jo deklaruotą laiką, t. y. 1–2 darbo dienas (pristatymas atliekamas tik Darbo dienomis, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir šventines dienas).
 2. Nustačius, kad vežėjo pristatytos Prekės pakuotė yra pažeista, Klientas turi apžiūrėti vežėjo pristatytą Prekę, kad nustatytų galimą pačios Prekės žalą, o aptikus tokią žalą vežėjui išduodant Prekę, privaloma surašyti žalos aktas.

VIII. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 1. Elektroninių paslaugų teikimo sutarties nutraukimas:
 2. a) Sutartis dėl nepertraukiamo ir neterminuoto Elektroninių paslaugų teikimo (pvz., Paskyros saugojimo) gali būti nutraukta.
 3. b) Paslaugos gavėjas gali nutraukti sutartį nedelsiant, nenurodydamas priežasčių, atsiųsdamas atitinkamą pareiškimą el. paštu sklep@gornapolka.com.
 4. c) Paslaugų teikėjas gali nutraukti nepertraukiamo ir neterminuoto Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, jei Paslaugos gavėjas pažeidžia Taisykles, ypač tuo atveju, kai jis pateikia neteisėtą turinį po nesėkmingo išankstinio raginimo pašalinti pažeidimus per atitinkamą terminą. Tokiu atveju sutartis pasibaigia po 7 dienų nuo valios pareiškimo ją nutraukti pateikimo dienos (įspėjimo terminas).
 5. d) Sutarties nutraukimu kartu nutraukiami teisiniai santykiai su poveikiu ateičiai.  
 6. Paslaugų teikėjas ir Paslaugos gavėjas gali bet kada nutraukti Elektroninių paslaugų teikimo sutartį šalių susitarimu.
 7. GAMINTOJO GARANTIJA
 8. Kai kuriems Parduotuvėje siūlomiems gaminiams suteikiama gamintojo garantija, taikoma Lenkijos Respublikos teritorijoje.
 9. Prekių garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių ir skaičiuojamas nuo Prekės pristatymo Klientui dienos.
 10. Dokumentas, suteikiantis teisę į garantinę apsaugą, yra pirkimo įrodymas: kvitas arba PVM sąskaita faktūra.
 11. SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
 12. Skundai dėl garantijos:
 13. a) Pardavėjo atsakomybės prieš Klientą, kuris yra Vartotojas, pagal fizinių ir teisinių trūkumų garantiją pagrindas ir apimtis nurodyti 1964 m. balandžio 23 d. Civiliniame kodekse (Įstatymų leidinys, Nr. 16, poz. 93, su pakeitimais).
 14. b) Pranešimai dėl Prekių trūkumų ir atitinkami prašymai gali būti teikiami el. paštu reklamacje@gornapolka.com arba raštu adresu: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, Lenkija.
 15. c) Aukščiau minėtame el. laiške pateikite kuo daugiau informacijos ir aplinkybių, susijusių su skundo dalyku, ypač pažeidimų tipą ir datą bei kontaktinius duomenis. Pateikta informacija žymiai palengvina ir paspartina Pardavėjo skundo nagrinėjimą.
 16. d) Kai tai būtina fiziniams Gaminio defektams įvertinti, pristatykite Gaminį adresu: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, Lenkija.
 17. e) Pardavėjas į Kliento prašymą atsako nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų. Atsakymas į skundą siunčiamas Kliento nurodytu el. pašto adresu arba kitu Kliento nurodytu būdu.
 18. f) Kliento, kuris yra Vartotojas, skundo atveju – skundo neišnagrinėjimas per 14 dienų prilygsta jo išnagrinėjimui. 

Dėl Kliento, kuris yra Vartotojas, skundo Pardavėjas padengia Prekės paėmimo, pristatymo ir pakeitimo į Prekę be defektų išlaidas.

 1. g) Tuo atveju, kai žala aptinkama kurjeriui ar kurjerių įmonės atstovui išduodant Prekę, ją atsiėmus nedelsiant turi būti surašytas žalos aktas. Žalos aktas žymiai palengvina ir pagreitina skundo nagrinėjimą.
 2. Skundai dėl Paslaugų teikėjo teikiamų Elektroninių paslaugų:
 3. a) Skundus, susijusius su Elektroninių paslaugų teikimu per Parduotuvę, Paslaugos gavėjas gali teikti el. paštu sklep@gornapolka.com.
 4. b) Aukščiau minėtame el. laiške pateikite kuo daugiau informacijos ir aplinkybių, susijusių su skundo dalyku, ypač pažeidimų tipą ir datą bei kontaktinius duomenis. Pateikta informacija žymiai palengvina ir paspartina Paslaugų teikėjo skundo nagrinėjimą.
 5. c) Paslaugų teikėjas išnagrinėja skundą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo gavimo dienos.
 6. d) Paslaugų teikėjo atsakymas į skundą siunčiamas Kliento skunde nurodytu el. pašto adresu arba kitu Kliento nurodytu būdu.
 7. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
 8. Klientas, kuris yra ir Vartotojas, sudaręs sutartį nuotoliniu būdu, gali jos atsisakyti nenurodydamas priežasčių, per 14 dienų pateikdamas atitinkamą rašytinį pareiškimą. Šiam terminui išlaikyti, pakanka išsiųsti Parduotuvės pateiktą pareiškimą dėl sutarties atsisakymo.
 9. Sutarties atsisakymo atveju Pardavimo sutartis laikoma negaliojančia ir Vartotojas atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų. Tai, ką teikė šalys, grąžinama nepakeista, nebent pakeitimas buvo būtinas įprastinės valdybos ribose. Grąžinama nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų.
 10. Vartotojas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, kilusį dėl jos naudojimo ne pagal paskirtį, prieštaraujant Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui. 
 11. Pardavėjas grąžina Prekės vertę kartu su jos pristatymo išlaidomis naudodamas Vartotojo pasirinktą mokėjimo būdą, nebent Vartotojas sutiko su kitokiu grąžinimo būdu, kuris neapima jokių papildomų Vartotojo patiriamų išlaidų. 
 12. Vartotojui pasirinkus kitą, nei Parduotuvės siūlomą pigiausią standartinį, Prekės pristatymo būdą, Pardavėjas neprivalo grąžinti Vartotojo patirtų papildomų išlaidų.
 13. Vartotojas, atsisakantis Pardavimo sutarties, pagal šio skyriaus 1 punktą, padengia tik Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
 14. Keturiolikos dienų laikotarpis, per kurį Vartotojas gali atsisakyti sutarties, skaičiuojamas nuo prekės pristatymo vartotojui dienos.  
 15. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, jeigu Pardavimo sutartis:
 16. a) kurios objektas yra neprefabrikuotas daiktas, pagamintas pagal Vartotojo specifikaciją arba skirtas jo individualiems poreikiams tenkinti,
 17. b) kurios objektas yra paslauga, jei Pardavėjas suteikė paslaugą Vartotojui išreiškus sutikimą, kuriuo prieš pradedant teikti paslaugą buvo informuojama, kad Pardavėjui suteikus paslaugą, jis neteks teisės atsisakyti sutarties.
 18. Teisę atsisakyti Pardavimo sutarties turi tiek Pardavėjas, tiek Klientas (Vartotojas), kitai šaliai neįvykdžius savo įsipareigojimų per griežtai apibrėžtą terminą. Pristatymo termino viršijimo atveju Pardavėjas nustato galutinę pristatymo datą, po kurios Klientas turi teisę atsisakyti sutarties.
 19. Visi bendrovės „Górna Półka“ Kamil Zieliński siūlomi baldai yra neprefabrikuoti Gaminiai, sukurti pagal individualius poreikius, kuriuos Vartotojas pateikia užsakymo metu. Tai reiškia, kad remiantis 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 38 straipsniu, Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties.

XII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Visas tinklalapyje www.gornapolka.com paskelbtas turinys yra saugomas autorių teisių ir yra Kamilo Zielińskio, kuris vadovauja įmonei „Górna Półka“ Kamil Zieliński, nuosavybė, verslo vykdymo vietos ir paslaugų teikimo adresas: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, mokesčių identifikacijos kodas (NIP): 5423131605, įmonės kodas (REGON): 200859785. Paslaugos gavėjas prisiima visą atsakomybę už Paslaugų teikėjui padarytą žalą, atsiradusią dėl bet kokio interneto svetainės www.gornapolka.com turinio naudojimo be Paslaugų teikėjo sutikimo. 
 2. Bet koks bet kurio iš www.gornapolka.com svetainės turinį sudarančių elementų naudojimas be aiškaus rašytinio Paslaugų teikėjo sutikimo yra Paslaugų teikėjo autorių teisių pažeidimas ir užtraukia civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sutartims, sudarytoms per Parduotuvę, taikomi Lenkijos įstatymai.
 2. Tuo atveju, kai kuri nors Taisyklių dalis neatitinka galiojančių teisės aktų, vietoj ginčijamos Taisyklių nuostatos taikomos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.
 3. Bet kokie ginčai, kylantys iš Pardavimo sutarčių tarp Parduotuvės ir Vartotojų, pirmiausia sprendžiami derybų būdu, siekiant taikiai išspręsti ginčą. Tačiau tuo atveju, kai tai nėra įmanoma arba nepatenkintų bet kurios šalies, ginčus sprendžia kompetentingas bendrosios kompetencijos teismas, vadovaujantis šio skyriaus 4 punkto nuostatomis.
 4. Ginčų sprendimas teisme:
 5. a) Bet kokie ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugos gavėjo (Kliento), kuris kartu yra ir Vartotojas, turi būti perduoti kompetentingiems teismams pagal 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio kodekso nuostatas (Įstatymų leidinys, Nr. 43, p. 296, su pakeitimais).
 6. b) Bet kokie ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugos gavėjo, kuris nėra Vartotojas, turi būti perduoti teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Paslaugų teikėjo buveinė.
 7. Vartotojas gali pasinaudoti nemokama apskrities (savivaldybės) vartotojų teisių atstovo arba visuomeninės organizacijos, kurios įstatyme numatyti uždaviniai apima vartotojų apsaugą, pagalba. Neteisminis žalos atlyginimas pasibaigus skundo procedūrai yra nemokamas.
 8. Ginčui taikiai išspręsti, vartotojas gali pateikti skundą per ODR (internetinį ginčų sprendimo) internetinę platformą, kurią galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.