Līdzfinansējuma līguma numurs OPW.01.02.00-20-0007 / 19, kas īstenots pasākumam 1.2. MVU internacionalizācija, darbības programmas Austrumpolijas, I prioritārā virziena Uzņēmējdarbība Austrumpolija ietvaros.
Projekta nosaukums: “Uzņēmuma Górna Półka konkurētspējas paaugstināšana, pateicoties paplašināšanai ārvalstu tirgos.”
Uzņēmuma “Górna Półka” Kamil Zieliński projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma konkurētspēju ārvalstu tirgos, ieviešot biznesa modeli, kas saistīts ar darbības internacionalizāciju.
Projekta vērtība: 426 820,00 neto (536 135,60 bruto)
Eiropas fondu ieguldījums: 362 797.00 (85%)
Projekta īstenošanas datums: 01/10/2019 – 31/03/2021

Līdzfinansējuma līguma numurs POPW.01.04.00-20-0038 / 18-00, kas īstenots pasākumam 1.4. Konkurences modelis I posma darbības programmas Austrumpolija, I prioritārā virziens Uzņēmējdarbība Austrumpolija ietvaros.
Uzņēmuma “Górna Półka” Kamil Zieliński projekta mērķis ir palielināt konkurētspēju, palielinot potenciālu prasmīgas dizaina vadības jomā un palielinot dizaina izmantošanu uzņēmuma darbībā, kas nozīmēs jaunu produktu ieviešanu tirgū. Tas būs iespējams, pateicoties dizaina auditam un dizaina stratēģijas izstrādei. Pieaugošā dizaina procesu nozīme un pielietojums uzņēmumā “Górna Półka” Kamil Zieliński ļaus uzlabot tā darbību, kā arī atrast efektīvu veidu, kā ieviest jaunu produktu tirgū. Projekta mērķi saskan ar mērķiem, kas norādīti pasākumam 1.4. Sacensību formula “SZOOP POPW”.
Projekta vērtība: 99 700,00 neto (122 631,00 bruto)
Eiropas fondu ieguldījums: 84 745,00 (85%)

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/219 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu produkcji z papierową na komputerową realizowanej przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne
Wartość projektu: 142 500,00 netto (175 275,00 brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 99 750,00 (70%)